NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego dzwoni do mnie firma windykacyjna a nie Bank który udzielił mi kredytu?


Firma windykacyjna dzwoni do Ciebie w dwóch przypadkach:

  1. Nabyła Twoją wierzytelności na podstawie umowy przelewu wierzytelności i jest teraz Twoim wierzycielem a nie Bank który udzielił Ci kredytu. Z chwilą zawarcia umowy przelewu wierzytelności wraz z wierzytelnością na nabywcę, czyli firmę windykacyjną, przechodzą wszelkie związane z nią prawa, w tym prawa wynikające z ustanowionych dotychczas na rzecz Banku zabezpieczeń wierzytelności, a także prawo do domagania się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia.
  2. Bank zlecił firmie windykacyjnej odzyskanie należności. Bank jest nadal Twoim wierzycielem ale działa poprzez wyspecjalizowaną do tego typu czynności firmę windykacyjną.

Wróć do kategorii - ZADŁUŻONY