NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy zajmujecie się windykacją roszczeń przedawnionych?


Tak. Przedawnienie roszczenia nie wyklucza możliwości jego dochodzenia, zatem przyjmujemy do obsługi również takie wierzytelności.

Wróć do kategorii - KLIENT