NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy przyjmujecie do obsługi długi po bezskutecznej egzekucji komorniczej?


Tak. Nie zawsze dług, który wgląda na stracony jest nim w rzeczywistości. Bardzo często po kilku latach sytuacja dłużnika się zmienia i może on uregulować swoje długi. Przyjmujemy takie należności do obsługi a nasz zespół będzie śledził stan finansowy dłużnika i w stosownym momencie przystąpi do odzyskania wierzytelności.


Wróć do kategorii - KLIENT