KONTAKT


FinLever spółka akcyjna. z siedzibą w Lublinie, kod pocztowy 20-022, ul.Okopowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618094, numer NIP: 7123311853, numer REGON: 364263810. Kapitał zakładowy 100.000,- zł wpłacony w całości.