DLA KLIENTA

Zatory płatnicze to rak polskiej gospodarki, są poważnym zagrożeniem dla prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy dotknięci problemami nieterminowego regulowania należności sami często zmuszeni są odraczać swoje płatności względem kontrahentów. Niepłacenie faktur w terminie, zwłaszcza dla mikro- i małych firm to duży problem, zagrażający ich płynności finansowej a nawet ich istnieniu.

Masz pytania zadzwoń do nas 665 560 259

Problemy z nieuregulowanymi w terminie należnościami można rozwiązać bez czekania na wdrożenie czasochłonnych i kosztownych rozwiązań prawnych. Finlever SA ma w swojej ofercie kilka instrumentów zapobiegających zatorom płatniczym w przedsiębiorstwach, przy czym należy pamiętać, że im szybciej otrzymamy do obsługi wierzytelności, tym większa szansa na ich odzyskanie.

Państwa pieniądze są w drodze. My znajdziemy miejsce, w którym się zatrzymały.

Usługa monitoringu skierowana jest do wszystkich, którzy borykają się z nieterminowymi płatnościami swoich klientów. Wczesna reakcja na brak terminowej płatności zwiększa pradwopodobieństwo odzyskania należnych Państwu pieniędzy. Szybka reakcja i diagnoza przyczyn braku płatności pozwala na skuteczniejsze odzyskiwanie należności oraz uniknięcie strat finansowych.

Restrukturyzacja pozwala odzyskać wierzytelność w krótkim terminie nie generując dodatkowych kosztów, które wierzyciel musi ponieść wszczynając postępowanie sądowe. Pozwala na dalsze utrzymanie pozytywnych relacji z klientem, który popadł w przejściowe problemy finansowe, oraz współpracę w przyszłości. Polega między innymi na zmianie struktury zobowiązań, okresu, sposobu spłaty.

Posiadacie Państwo dłużników. Nie możecie dłużej czekać na spłatę. Dłużnik wielokrotnie obiecywał wam uregulowanie należności ale nie dotrzymał obietnicy. Nie czekajcie aż wasz dłużnik stanie się niewypłacalny. Zlećcie nam windykację. Po akceptacji przez Państwa  przygotowanej przez nas analizy i strategii postępowania wobec dłużnika,  w sposób skuteczny i  profesjonalny odzyskamy Wasze wierzytelności.